Zdravlje: Suportivna terapija u onkologiji – Svaki pacijent oboleo od raka morao bi, pored agresivne terapije kojom se leči teška bolest, da dobija i lekove kojima se ublažavaju štetne posledice terapije protiv raka. U Srbiji je davanje ove suportivne terapije ograničeno na mali broj ustanova, iako svake godine oboli novih 35 000 ljudi. http://ow.ly/2u2gm0

Advertisements