”Plaćanje” parkinga SMS-om: Kasno vam stigla poruka, na suđenju sam http://ow.ly/2u1JOa

Advertisements