Vesti-Online: Imovina Dečanima, a ne Šiptarima – Visoki Dečani dobili su, u formi sudskog poravnanja, spor koji su u dva odvojena postupka pred opštinskim sudovima u Peći i Dečanima, protiv manastira još 2000. godine pokrenula društvena preduzeća, Apiko i Ilirija. http://ow.ly/2u1a89

Advertisements