Đurković: Brzim reformama do investicija – Direktor Američke privredne komore Miloš Đurković tvrdi da brzim ekonomskim reformama vlada može da doprinese da strane investicije brže dođu u Srbiju, a ne u neku drugu zemlju. http://ow.ly/2u0IvV

Advertisements