Zdravlje: Glad za mesom je (ne)zdrava? – Rastuća potrošnja mesa u modernom svetu sa sobom nosi teške posledice za okolinu. Meso čoveku osigurava važne hranljive materije. Previše mesa, međutim, može biti kancerogeno. http://ow.ly/2u04k9

Advertisements