Čega se plaše i čemu nadaju Novosađani? – Anketirani Novosađani kao probleme kojima bi država trebalo najviše da se pozabavi, vide zapošljavanje, kriminal, korupciju, standard, cene, plate, penzije, ekonomiju, oporavak privrede, socijalni položaj i odlazak mladih. http://ow.ly/2tXLLm

Advertisements